Kancelaria prawna mecenas Agnieszki Przybyły - Kotwickiej to interesująca propozycja dla każdego, kto potrzebuje dowolnej pomocy związanej ze sprawami prawnymi. Siedziba Kancelarii znajduje się w Oławie, natomiast we Wrocławiu mieści się jej filia. Oferta Kancelarii obejmuje rozmaite sprawy prawne, dotyczące wszystkich kwestii osobistych i firmowych.

Mecenas Agnieszka Przybyła - Kotwicka w powierzonych jej sprawach występuje zarówno w roli pełnomocnika w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy oraz administracyjnego, jak i obrońcy w sprawach o wykroczenie. Kancelaria stale współpracuje z kilkoma adwokatami, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi więc podczas korzystania z jej usług otrzymujemy najwyższą gwarancję, że naszym problemem zajmą się właściwie wykwalifikowane osoby.
To właśnie umiejętności zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie mecenas Agnieszki Przybyły – Kotwickiej oraz prawników, z którymi współpracuje zapewniają, że każda usługa prawna, z której skorzystamy w Kancelarii pomoże nam rozwiązać wiele naszych problemów, dlatego też naprawdę warto bliżej zapoznać się z całą ofertą Kancelarii.

Oferta

Kancelaria świadczy dużą część swoich usług na rzecz osób prywatnych, czyli osób fizycznych. Mając na uwadze chęć pomagania nie tylko firmom i instytucjom, wyspecjalizowaliśmy się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne (sprawy o zapłatę, odszkodowawcze - w tym za błędy lekarskie, analiza i sporządzanie umów, zniesienie współwłasności i inne);
 • prawo pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o ustalenie stosunku pracy, o uchylenie kary porządkowej, o sprostowanie świadectwa pracy, opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o ustalenie niezgodnego z prawem wypowiedzenia, umowy, ustalenia wypadku przy pracy i inne.);
 • prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu, sprawy o zachowek i inne);
 • prawo rodzinne i osobowe (sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie);
 • prawo w obrocie nieruchomościami (kupno, sprzedaż lub wynajem mieszkania, opracowywanie projektów umów, konsultacje, negocjacje i inne).
 • prawo w obrocie nieruchomościami (kupno, sprzedaż lub wynajem mieszkania, opracowywanie projektów umów, konsultacje, negocjacje i inne).
 • FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

  Oferta dla osób prywatnych obejmuje udzielanie pomocy prawnej w następujący sposób:

 • udzielanie porad prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej;
 • wydawanie pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie analiz prawnych w sprawach skomplikowanych (analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych);
 • sporządzanie pism, pozwów, odwołań, apelacji, zażaleń;
 • sporządzanie umów i porozumień;
 • prowadzenie negocjacji oraz spraw w imieniu i na rzecz klienta (w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, w sporach sądowych);
 • reprezentacja przed sądem, urzędem oraz wobec innych osób.
 • Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, czy spółek prawa handlowego. Nasze doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi również dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów opieki zdrowotnej.

  Pomocą służymy już w momencie zakładania własnej firmy. Doradzimy Państwu jaka forma prowadzenia działalności jest optymalna dla planowanej działalności, a następnie pomożemy przebrnąć przez wszystkie procedury rejestracyjne.

  W zakres tej oferty wchodzi m.in.:
 • bieżąca obsługa prawna (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego);
 • zakładanie i rejestracja spółek;
 • poradnictwo prawne - udzielanie przedsiębiorcom i instytucjom porad prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej poprzez sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo;
 • opiniowanie i sporządzanie umów oraz negocjowanie i konsultowanie przedstawionych do analizy kontraktów;
 • reprezentowanie klienta w pozasądowych postępowaniach i negocjacjach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem;
 • reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi;
 • zastępstwo procesowe;
 • windykacja należności - pomoc w dochodzeniu należności od dłużników klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • przygotowywanie i opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich dokumentów;
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń etc.
 • Mając na uwadze powyższe, Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. z zakresu następujących dziedzin prawa:


 • prawo administracyjne (materialne i procesowe),
 • prawo cywilne i gospodarcze,
 • prawo handlowe (spółek),
 • prawo ochrony danych osobowych,
 • prawo pracy.

 • Kontakt

  Telefon:  71 707 10 10
  Komórka: 665 199 901

  Oława — Siedziba